free counters
Blog > Komentarze do wpisu
Zadanie 16. Kopiowanie tablicy w odwróconej kolejności

Napisz program, który po wprowadzeniu wielkości tablicy oraz wartości poszczególnych elementów przez użytkownika skopiuje tablice nr 1 do tablicy nr 2 w odwróconej kolejności po czym wyświetli zawartość tablicy numer 2

PRZYKŁAD:

Tablica 1:

Element 1= 7
Element 2= 10
Element 3= 12

Tablica 2:

Element 1= 12
Element 2= 10
Element 3= 7

ROZWIĄZANIE

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int wielkosc_tab; // inicjacja zmiennej określającej wielkość tablicy
    cout << "Podaj ilu elementowa ma byc tablica: ";
    cin >> wielkosc_tab;
    int tablica[wielkosc_tab]; // inicjacja tablicy
    int tablica2[wielkosc_tab]; // inicjacja tablicy odwróconej
    // Pętla wprowadzająca dane do tablicy
    for (int i = 0; i < wielkosc_tab; i++)
    {
        cout << "Podaj wartosc " << i+1 << " elementu tablicy: ";
        cin >> tablica[i];
    }
    // Kopiowanie tablicy w odwróconej kolejności
    int k = 0; // zmienna pomocnicza
    for (int i = wielkosc_tab; i > 0; i--)
    {
        tablica2[k] = tablica[i-1];
        k++;
    }
    // Pętla wyświetlająca dane z tablicy2
    for (int i = 0; i < wielkosc_tab; i++)
    {
        cout << "Wartosc " << i+1 << " elementu tablicy wynosi: " << tablica2[i] << endl;
    }
    return 0;
}

poniedziałek, 06 sierpnia 2012, harry88pl

Polecane wpisy

Komentarze
Gość: Jerylee, *.zabrze.net.pl
2013/10/24 14:48:47
Rozwiazanie nie jest poprawne. W c++ rozmiar tablicy musi być stałą wartościa znaną w czasie kompilacji. Albo możemy skorzystać z dynamicznej alokacji tablicy przez wskaźnik.
int* tablica=new int[wielkosc_tab];
int* tablica2= new int[wielkosc_tab];
-
Gość: DegrengoladaMoralna, *.ssp.dialog.net.pl
2015/01/13 00:00:11
hmm u mnie zadziałało bez problemu
-
Gość: , *.free.aero2.net.pl
2015/11/07 17:16:23
Nie powinno zadziałać, nowe kompilatory na to nie pozwalają, a nawet jeśli zadziałało to po prostu nie powinno się tego tak robić, bo program może przez to wadliwie działać